Stichting

Wij zijn
een stichting met en voor mensen die zich laten inspireren door mystiek uit alle religies en levensbeschouwingen.


Wat is ons doel

•  Mystieke verdieping bevorderen; hierbij mensen met verschillende religies en levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact brengen.
•  De verbinding bevorderen tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid.


De mensen
Binnen de stichting werken mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen samen.

Bestuur

Voorzitter en secretaris: Carine Philipse – theoloog
Penningmeester: Jan de Gelder – financieel adviseur
Lid: Carl Dijkstra – fiscaal jurist en ethicus

Meedenkgroep
Marieke Brouwer – theoloog
Willem Furnee
Astrid Gravenbeek – religiewetenschapper
Victor Hooftman –  manager 
Barbara Koning – psycholoog en counselor
Marcus van Loopik – judaïcus en beeldend kunstenaar
toetredend: Hillie Bol – dharmaleraar

Adviseur
Kick Bras – theoloog


Contact
Naam: Stichting Dutch Foundation for Mysticism
Adres: Via Lucis, Van Stolkweg 15B, 2585 JM Den Haag
E-mailinfo@dutchfoundationformysticism.nl
Website: www.dutchfoundationformysticism.nl
IBAN:  NL17 TRIO 0338 6557 35 t.n.v. Foundation for Mysticism


Meedoen?
Wij zoeken enthousiaste mensen voor bestuur en meedenkgroep.
Heeft u bijvoorbeeld ervaring met:

  • bestuurswerk (als voorzitter, secretaris, penningmeester, etc.)
  • interreligieuze dialoog
  • fundraising
  • p.r.
  • sociale media
  • organiseren van symposia
  • bijhouden van een website?
    Neem dan contact op!

Bent u deskundig op het terrein van mystiek?
Hebt u leidinggevende vaardigheden?
Wij komen graag in contact met u!

Wij bieden een enthousiaste en inspirerende sfeer; en contacten met mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen.
Reiskosten worden vergoed; als ANBI-stichting mogen we de bestuursleden niet betalen.


Beleidsplan
Hier leest u de volledige tekst van het beleidsplan.


ANBI
De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in:
– zij heeft geen winstoogmerk
– eventuele baten uit de activiteiten worden gebruikt voor de stichtingsdoelen
– giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belastingen
– bestuursleden en leden van de meedenkgroep worden niet voor hun inzet betaald; wel worden onkosten vergoed.
Inzage in ons financiële reilen en zeilen:  
Financieel Jaarverslag 2017 en idem van 2018.


Giften

Giften aan de stichting zijn hartelijk welkom!
Alle giften worden gebruikt voor de stichtingsdoelen.
U kunt een schenking doen aan de stichting als geheel, of aan een van de doelen van de stichting.
Neem, als u overweegt een schenking te doen, alstublieft contact op.


Subsidie aanvragen

Voor een beperkt aantal publicaties of initiatieven op het gebied van de mystiek, of mystiek en maatschappelijke betrokkenheid, kunnen wij een bescheiden financiële bijdrage geven.
U kunt zich met een aanvraag richten tot het bestuur.