Activiteiten

ACTIVITEITEN 2018 / 2019

Let op: tenzij anders aangegeven vinden activiteiten plaats op het contactadres van de stichting:
Via Lucis, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag


Oecumenisch avondgebed

Iedere dinsdag- en donderdagavond houden we een oecumenisch avondgebed. De eerste donderdag van de maand delen we brood en wijn met elkaar.
Leiding: Carine Philipse
Tijd: 19.30 tot ongeveer 20.15 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Plaats: Via Lucis
Informatie en aanmelding: Carine Philipse

‘O, Gij alles voorbij’ ; mediteren met mystieke teksten – Amsterdam
Antoinette van Gurp en Marieke Brouwer verzorgen een aantal middagen rondom inspirerende mystieke teksten uit verschillende tijden en tradities: Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Thomas Merton, Rumi (soefisme) Martin Buber ( joodse mystiek), Willigis Jaeger (Zen traditie), Dag Hammarskjold , Etty Hillesum en anderen.  Het samen lezen van oude en moderne mystieke teksten brengt ons dichter bij de bron van al het verlangen, bij het Mysterie, bij God.
We lezen de teksten volgens de methode van de Lectio Divina. Dat is een meditatieve manier van het lezen van teksten waarop we ons de tekst op diverse manieren eigen maken. We gaan samen met de teksten ‘in gesprek’, o.a. door meditatie, door tekenen, het zelf schrijven en verwoorden van de teksten. We bieden twee groepen aan: op dinsdag en donderdag. Teksten zijn voor beide groepen hetzelfde.
Data dinsdagen: 5 febr, 5 maart, 9 april, 21 mei ( o.l.v. Antoinette)
Data donderdagen:
14 febr, 14 maart, 11 april en 9 mei ( o.l.v. Antoinette en Marieke).
Tijd:
15.00-17.00 uur
Deelname
: na opgave via email adres huisophetspui [ @] luthersamsterdam.nl.
Plaats: Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam.
Kosten: € 30,-

Mystieke teksten lezen – Den Haag:  Ramana Maharshi
Eén keer per maand lezen we samen een tekst van Ramana Maharshi
(1879 – 1950). Hij was een van de belangrijkste mystici uit India en een van de helderste vertolkers van de Advaita Vedanta. Het gaat daarbij om realisatie van het Zelf. Op deze avonden is er ruimte voor meditatie in stilte en onderlinge uitwisseling.
Leiding: Carine Philipse en Victor Hooftman
Tijd: elke 2e maandagavond van de maand, van 20.00 tot ongeveer 21.45 uur
Start: 12 november 2018, daarna: 10/12,  14/1,  11/2,  8/4, 13/5 en 10/6 (in maart geen bijeenkomst).
Plaats: Via Lucis
Kosten: € 5,00 per keer
Informatie en aanmelding: Carine Philipse

Mystieke teksten lezen – Den Haag: Meester Eckhart
Eén keer per maand lezen we samen teksten van Meester Eckhart
(ca. 1260 – ca. 1328). Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste christelijke mystici. Zijn krachtige, bijna Zen-achtige teksten inspireren ook mensen met andere levensbeschouwingen. Op deze avonden is er ook ruimte voor meditatie in stilte en onderlinge uitwisseling.
Mystieke teksten lezen: Meester Eckhart
Leiding: Carine Philipse
Tijd:  Elke 3e maandagavond van de maand, van 20.00 tot 21.30 à 22.00 uur
Start: 17 december 2018 (in maart geen bijeenkomst).
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Kosten: € 5,00 per keer
Informatie en aanmelding: Carine Philipse 

Kring Dromen en Mystiek
In alle spirituele en religieuze tradities vinden we verhalen waarin de droom een wegwijzer blijkt te zijn. In deze kring staan we er voor open dat ook onze dromen ontvangen kunnen worden als een stem die stil en verborgen tot ons spreekt in ons innerlijk.
Leiding: Barbara Koning
Plaats: Den Haag, LET OP:  adres ontvangt u na uw aanmelding.
Tijd: 1e dinsdag van de maanden november t/m april (m.u.v. 15 januari),
10.30 tot 13.00 uur.
Kosten:  € 30,- voor 6 bijeenkomsten.
DEZE KRING IS VOL
InformatieBarbara Koning

∞∞∞∞∞∞∞∞

Voor alle activiteiten geldt: eventuele baten komen ten goede aan de doelen van de stichting, conform de ANBI-regelgeving.