Welkom

op de website van de Stichting Dutch Foundation for Mysticism

De stichting ziet de mystieke ervaring als een belangrijke bezielende kracht.

Mystieke ervaring is het hart van levende religie. Uitwisseling van mystieke inspiratie schept verbinding, over de scheidslijnen tussen religies en levenbeschouwingen heen.

De stichting wil mensen gelegenheid geven tot mystieke verdieping,
en het contact tussen (mensen uit) verschillende religies en levensbeschouwingen bevorderen.
Ook wil de stichting de verbinding bevorderen tussen spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Dit onder andere door initiatieven te ondersteunen voor gerechtigheid, vrede, verzoening en bescherming van natuur en milieu.

De stichting werd op 2 februari 2017 opgericht door Carine Philipse en heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Meer lezen over…