Jaarverslagen

 

Financieel jaarverslag

Klik hieronder voor de cijfers en de toelichting daarop:

 

Financieel Verslag 2020

Financieel Verslag 2019

Inhoudelijk jaarverslag 2018


Inleiding

De stichting is opgericht op 2 februari 2017 door drs. Carine (C.A.) Philipse, emeritus ziekenhuispredikant.

De stichting ziet mystiek als een belangrijke inspiratiebron en als de kern van elke religie.

Zij wil mensen mystieke verdieping bieden, mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact brengen, en de verbinding bevorderen tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid.

ANBI
De stichting heeft per 2 februari 2017 de ANBI-status verworven (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt onder meer in dat zij geen winstoogmerk heeft, en dat de bestuursleden niet betaald worden, maar alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten.

Giften en schenkingen aan de stichting zijn aftrekbaar voor de Belasting.

 

Activiteiten

In 2018 organiseerde de stichting:

– een serie bijeenkomsten over mystiek uit alle religies door drs. Marieke Brouwer, Luthers predikant en drs. Antoinette van Gurp, RK-pastor, Amsterdam

– elke dinsdag- en donderdagavond: oecumenische vespers o.l.v. drs. Carine Philipse, predikant, Den Haag.

– vanaf oktober: maandelijks een bijeenkomst over Dromen en spiritualiteit, o.l.v. dr. Barbara Koning, godsdienstpsycholoog, Den Haag

– vanaf november: iedere tweede maandagavond van de maand een meditatieve bijeenkomst over de Advaita Vedanta o.l.v. drs. Carine Philipse, predikant enĀ  Victor Hooftman, Den Haag

– iedere derde maandagavond van de maand: meditatieve bijeenkomst met teksten van Meester Eckhart, o.l.v. drs. Carine Philipse, predikant, Den Haag.

 

Voorbereiding symposium

Daarnaast werd zeer veel tijd besteed aan het voorbereiden van het eerste symposium van de stichting met de titel Mystiek en maatschappij.

Dit vindt op 23 maart 2019 plaats in Utrecht.

 

Financieel jaarverslag 2018

Klik hieronder voor de cijfers en de toelichting daarop:

Financieel Jaarverslag 2018

 

Inhoudelijk jaarverslag 2017

Inleiding

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism is opgericht op 2 februari 2017 door drs. Carine (C.A.) Philipse, emeritus ziekenhuispredikant.

De stichting ziet mystiek als een belangrijke inspiratiebron en als de kern van elke religie.

Zij wil mensen mystieke verdieping bieden, mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact brengen, en de verbinding bevorderen tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid.

ANBI
De stichting heeft per 2 februari 2017 de ANBI-status verworven (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt onder meer in dat zij geen winstoogmerk heeft, en dat de bestuursleden niet betaald worden, maar alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten.

Giften en schenkingen aan de stichting zijn aftrekbaar voor de Belasting.

Activiteiten

In 2017 organiseerde de stichting:

– twee lezingen door dr. Kick Bras, waarvan een over protestantse mystiek en een over zijn boek Oog in oog, beide te Haarlem.

– een serie bijeenkomsten over mystiek uit alle religies door drs. Marieke Brouwer, Luthers predikant en drs. Antoinette van Gurp, RK-pastor, Amsterdam.

– elke dinsdag en donderdag: oecumenische gebedsdiensten o.l.v. drs. Carine Philipse, predikant, Den Haag.

– taallessen aan buitenlanders door Robert Reijns. Plaats: Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC), Den Haag.

– vredesdialogen, geleid door Robert Reijns, eveneens in het MOC, Den Haag.

En verder

In 2017 werd veel tijd besteed aan het goed op orde krijgen van de organisatie van de stichting, zoals het invullen van bestuur en meedenkgroep met mensen uit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Ook het opstellen van de statuten en het beleidsplan vroeg de nodige tijd.

Daarnaast werd veel tijd besteed aan het voorbereiden van het eerste symposium van de stichting met de titel Mystiek en maatschappij.

Dit vindt op 23 maart 2019 plaats in Utrecht.

 

Financieel jaarverslag 2017

Klik hieronder voor de cijfers en de toelichting daarop:

Financieel verslag Stichting Dutch Foundation for Mysticism 2017